مسئولین واحد

 

ریاست واحد

دکتر جواد علمائی

رشته تحصیلی: برق - قدرت

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: دانشیار

آدرس ایمیل: j_olamaei@azad.ac.ir

ارتباط مستقیم با رئیس واحد

رزومه علمی

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی

محمد کهندل

رشته تحصیلی: علوم اقتصادی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

آدرس ایمیل: moavenat_farhangi@azad.ac.ir

 


معاونت اداری و مالی

کیامرث فتحی هفشجانی

رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

آدرس ایمیل: fathi@azad.ac.ir

 


معاونت پژوهش و فناوری

منصور شیخان

رشته تحصیلی: برق- مخابرات

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: دانشیار

آدرس ایمیل: msheikhn@azad.ac.ir


معاونت آموزشی

رضا نیک بخش

رشته تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت و برنامه ریزی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: دانشیار

آدرس ایمیل: r_nikbakhsh@azad.ac.ir

 


معاونت فنی و عمران

محمدرضا ادیب رمضانی

رشته تحصیلی: عمران- سازه

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

آدرس ایمیل : mr_adib@azad.ac.ir

 


 

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان

رضا فضایلی

رشته تحصیلی: شیمی فیزیک

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

آدرس ایمیل: r_fazaeli@azad.ac. ir