مسئولین واحد

ریاست واحد

دکتر جواد علمائی

رشته تحصیلی: برق - قدرت

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: دانشیار

آدرس پست الکترونیکی: j_olamaei@azad.ac.ir

ارتباط مستقیم با رئیس واحد

رزومه علمی

 

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر محمد کهندل

رشته تحصیلی: علوم اقتصادی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: moavenat_farhangi@azad.ac.ir

 


 

معاونت اداری و مالی

مهندس حسین متقی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: h_motaghi@azad.ac.ir

 


 

معاونت پژوهش و فناوری

دکتر رامین خواجوی

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی-نساجی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: دانشیار

آدرس پست الکترونیکی: r_khajavi@azad.ac.ir


 

معاونت آموزشی

دکتر منوچهر شمسینی غیاثوند

رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

آدرس پست الکترونیکی : m_ghiyasvand@azad.ac.ir

 


 

معاونت فنی و عمران

دکتر ابراهیم صفا

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

آدرس پست الکترونیکی : e_safa@azad.ac.ir

 

‌‌
 

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان

آدرس پست الکترونیکی: daneshbonyan@azad.ac.ir