مسئولین واحد

 

ریاست واحد

دکتر بهروز دانشیان

رشته تحصیلی: ریاضیات کاربردی (تحقیق در عملیات)

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: دانشیار

آدرس ایمیل: b_daneshian@azad.ac.ir

ارتباط مستقیم با رئیس واحد

 

‌‌

معاونت دانشجویی و فرهنگی

فائزه درمان

رشته تحصیلی: کلام

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری

مرتبه: مربی

آدرس ایمیل: moavenat_farhangi@azad.ac.ir

 


معاونت اداری و مالی

کیامرث فتحی هفشجانی

رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

آدرس ایمیل: fathi@azad.ac.ir

 


‌‌

معاونت پژوهش و فناوری

منصور شیخان

رشته تحصیلی: برق- مخابرات

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: دانشیار

آدرس ایمیل: msheikhn@azad.ac.ir


معاونت آموزشی

رضا نیک بخش

رشته تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت و برنامه ریزی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: دانشیار

آدرس ایمیل: r_nikbakhsh@azad.ac.ir

 


معاونت فنی و عمران

محمدرضا ادیب رمضانی

رشته تحصیلی: عمران- سازه

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

آدرس ایمیل : mr_adib@azad.ac.ir

 


 

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان

رضا فضائلی

رشته تحصیلی: شیمی فیزیک

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

آدرس ایمیل: r_fazaeli@azad.ac. ir