مسئولین واحد

 

 

ریاست واحد

‌‌‌‌

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی

 • فائزه درمان
 • رشته تحصیلی: کلام
 • مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری
 • مرتبه: مربی
 • آدرس ایمیل: moavenat_farhangi@azad.ac.ir


 

معاونت اداری و مالی

 • کیامرث فتحی هفشجانی
 • رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی
 • مدرک تحصیلی: دکتری
 • مرتبه: استادیار
 • آدرس ایمیل: fathi@azad.ac.ir

 


‌‌

 

معاونت پژوهش و فناوری

 • منصور شیخان
 • رشته تحصیلی: برق- مخابرات
 • مدرک تحصیلی: دکتری
 • مرتبه: دانشیار
 • آدرس ایمیل: msheikhn@azad.ac.ir

 

معاونت آموزشی

 • رضا نیک بخش
 • رشته تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت و برنامه ریزی
 • مدرک تحصیلی: دکتری
 • مرتبه: دانشیار
 • آدرس ایمیل: r_nikbakhsh@azad.ac.ir

 


‌ ‌‌

 

معاونت فنی و عمران

 • محمدرضا ادیب رمضانی
 • رشته تحصیلی: عمران- سازه
 • مدرک تحصیلی: دکتری
 • مرتبه: استادیار
 • آدرس ایمیل : mr_adib@azad.ac.ir


 

 

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان

 • رضا فضائلی
 • رشته تحصیلی: شیمی فیزیک
 • مدرک تحصیلی: دکتری
 • مرتبه: استادیار
 • آدرس ایمیل: r_fazaeli@azad.ac. ir

 

‌ ‌‌