دانشجویان

سرویس دانشگاه

راه اندازی سامانه درخواست پست الکترونیک

عضویت در کانال واحد

اتوماسیون تغذیه

دستورالعمل فعال سازی کارت غذا

کتابخانه دیجیتال

پست الکترونیک

نظرسنجی سایت

اقتصادی و دانش بنیان

دوره های آموزشی

 

مدیریت ورزشی

اطلاعیه های ورزشی

 

 

 

 

 

آموزشی - دانشجویی - مالی

دستورالعمل تسویه حساب اینترنتی

پذیرش ورودیهای جدید با آزمون و بدون آزمون

برنامه زمانبندی ثبت نام ورودیهای جدید

سامانه ثبت نام و انتخاب واحد داتشجویان

برنامه زمانبندی ثبت نام نیمسال دوم

روندنمای رشته - چارت

سرفصل مصوب رشته ها

سرفصل رشته ها جهت ترجمه (جدید)

تقویم آموزشی

دستور العمل پرداخت اینترنتی

پژوهشی

امور پایان نامه ها

طرح های پژوهشی

پایان نامه های ارشد و دکترای مورد حمایت

بخشنامه، آیین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی

آیین نامه پذیرش ممتازین ارشد در مقطع دکتری

سهمیه‌های کارآموزی و تحقیق و پروژه دانشجویی

دستورالعمل های کارآموزی

اخبار بازدیدهای علمی و پژوهشی

اولویت های تحقیقاتی

انجمن های علمی - دانشجویی

همایش ها و کنفرانس ها

سایر واحدهای دانشگاه آزاد