اهداف و مأموریت

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مهمترین واحد دانشگاهی در زمینه های فنی و مهندسی در مجموعه واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، با اعتبار جهانی و مبتنی بر هویت ایرانی – اسلامی خواهد بود. و در راستای اهداف دور برد کشور و نظام آموزش عالی؛ قصد نیل به موارد ذ یل در افق ۱۴۰۴ را دارد:

۱- پیشتاز در زمینه های فنی و مهندسی در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی.

۲- تبدیل شدن به قطب علمی در رشته های فنی و مهندسی در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی.

۳- احراز شرایط استقلال تصمیم گیری و استقلال مالی در واحد زیر نظر هیات امناء.

۴- تجمیع مراکز آموزشی – اداری در یک مجتمع دانشگاهی.

۵- تمرکز فعالیتهای دانشگاه برگسترش کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی.

۶- حضور فعال در مجامع بین المللی با ارائه دستاوردهای طراز اول جهانی و بین المللی.

۷- احراز و حفظ موقعیت ممتاز در بین متقاضیان تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی.

۸- راه اندازی مراکز پژوهشی خود کفا جهت توسعه مناسبات علمی با سازمانها و موسسات علمی.

 

بیانیه ماموریت واحد تهران جنوب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در راستای توسعه علمی کشور با هدف تربیت نیروهای متخصص جامعه، گسترش مرزهای دانش، حل مسائل مبتلا به جامعه تاسیس شده است و درطیف وسیعی از رشته های مختلف آموزشی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای تربیت متخصصین مورد نیاز جامعه در سطوح مختلف عملیاتی، آموزشی و تحقیقاتی با تاکید ویژه بر رشته های فنی و مهندسی فعالیت می کند.

این واحد دانشگاهی همواره توسعه امکانات و زیر ساختها ی آموزشی و تحقیقاتی را برای انطباق با استانداردهای معتبر جهانی و رضایت مندی مشتریان خود را در سرلوحه اهداف قرار داده و بر اساس آن سیاست های عملیاتی خود را دنبال می کند.

 

اهداف عملیاتی واحد (برنامه های اجرایی)

اهداف عملیاتی یا برنامه های اجرایی که قابل حصول بوده و می توان میزان پیشرفت آنها را اندازه گیری نمود ور جهت نیل به استراتژی های تعریف شده هستنددر دو بعد کمی و کیفی برای بخشهای وظیفه ای زیر تعریف شده است.

- آموزشی

- پژوهشی

- دانشجویی

- فرهنگی

- فضا

- اداری و مالی

 

الف – بعد کیفی

در بعد کیفی توسعه واحد، روشهای تشویقی، زیر ساختی و قوانین بازدارنده به عنوان محورهای اصلی تعریف شده و اهداف عملیاتی بر آن اساس تنظیم شده است. اکنون به توضیح هریک از آنها می پردازیم.

امور آموزشی

روشهای تشویقی:

 • معرفی سیستماتیک اساتید نمونه در رشته ها، گروهها، دانشکده و واحد

- اولویت دهی تخصیص دروس و پایان نامه ها به اساتید مبتنی بر پرونده های آموزشی و پژوهشی

- ایجاد ضوابط مالی به منظور متاثر کردن نرخ حق التدریس، حق جذب و ارتقا و نظایر آن برپایه پرونده های آموزشی و پژوهشی

- اارائه تشویق های لازم در جهت ادامه تحصیل اعضای هیات علمی با مرتبه مربی

روشهای زیر ساختی:

 • برگزاری کارگاههای متناسب باز آموزی برای اعضای هیات علمی

- تحول در برنامه ها و شیوه های آموزشی و ارتقای مهارت ها ی آموزشی و تخصصی اساتید

- بازنگری و تجدید نظر در محتوای آموزشی دروس

- تجهیز دانشکده ها به امکانات تکنولوژی آموزشی روز

- جذب اعضای هیات علمی جدید به منظور بهبود هرم هیات علمی واحد

- بهبود نسبت اعضای هیات علمی به دانشجو

- بورسیه نمودن دانشجویان دکتری در رشته های مورد نیاز

- تاکید برجذب دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی (فوق لیسانس و دکتری)

- جذب اساتید تمام وقت و کاهش اساتید حق التدریسی

- تربیت نیروهای متخصص دکتری با همکاری دانشگاههای معتبر داخلی و بین المللی

روشهای بازدارنده:

 • رزشیابی سیستماتیک عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

- کاهش مرتبه، پایه و انفصال از خدمت اعضای هیات علمی که کارائی لازم را ندارند

امور پژوهشی

روشهای تشویقی:

 • حمایت از شرکت اساتید و دانشجویان در مجامع علمی و بین المللی

- حمایت و پشتیبانی از طرح های پژوهشی منطبق بر نیازهای جامعه علمی و کشور

- نشرآثار علمی تولید شده توسط اعضای هیات علمی واحد و نخبگان جامعه

- برقراری منابع مالی کسب درآمد برای پژوهشگران واحد از طریق کار در مراکز تحقیقاتی

- افزایش سرانه طرح های پژوهشی و مقالات هیات علمی تمام وقت

روشهای زیر ساختی:

 • تسهیل مقررات استفاده اعضای هیات علمی از فرصت های مطالعاتی

- شناسایی و جذب استعدادهای درخشان و ایجاد بستر تحقیق و پژوهش برای آنها

- بررسی امکان انجام تحقیقات مشترک با دانشگاههای خارج از کشور

- راه اندازی و تجهیز مراکز پژوهشی مبتنی بر نیازهای جامعه و پتانسیل های در اختیار واحد.

- طراحی و حفظ وب سایت پویا و دو زبانه واحد

- توسعه امکانات مکانیزاسیون واحد در ابعاد مختلف

- ایجاد زیر ساخت های پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) با اتکا بر سیستم های مکانیزه.

- ایجاد بستر مناسب سیستماتیک جهت بهبود مستمر کیفیت مجلات علمی واحد در راستای کسب اعتبارهای جهانی.

- توسعه زیر ساختها و دسترسی آسان به منابع علمی روز دنیا برای محققین واحد.

- هدایت پروژه های تحصیلات تکمیلی به سوی مراکز پژوهشی واحد در جهت ایجاد ارزش افزوده کاربردی برای جامعه.

- ایجاد زیر ساخت مناسب برای یک شبکه کامپیوتری مدیریت پذیر

- تهیه سامانه اطلاعات مدیریت واحد بر اساس سامانه تراکنش های برخط موجود و تولیدی در آینده که ابزار تصمیم گیری لایه مدیریت استراتژیک واحد می باشد.

- به روز نگه داشتن امکانات دسترسی به شبکه اینترنت بر اساس تعداد دانشجویان (هر دانشجوی حاضر در دانشکده حداقل ۱۲۸ کیلو بایت در ثانیه) به صورت بی سیم و یا سایت کامپیوتر.

- به روز نگه داشتن تعداد کامپیوتر های در اختیار دانشجویان به صورت سایت آزاد و یا لابراتوار بر اساس آمار دانشجویان.

- ارتقای شبکه رایانه ای واحد از لایه ۱ به لایه های ۲و ۳ و مدیریت پذیر کردن تجهیزات شبکه ای موجود.

- تکمیل سامانه های برخط در حوزه هایی نظیر معاونت پژوهشی – فرهنگی و عمرانی.

- ارائه سرویس های تحت وب بیشتر به دانشجویان و اساتید برای انجام امور آموزشی و پژوهشی خود.

- یکپارچه کردن ساختمانهای واحد و دایر کردن شبکه ای مطمئن برپایه فیبر نوری.

- آموزش ضمن خدمت تخصصی به پرسنل فنی واحد کامپیوتر و افزایش مهارتهای کمی و کیفی آنها.

روشهای بازدارنده:

- ارزشیابی سیستماتیک عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی – گروه های آموزشی – دانشکده ها و واحد دانشگاهی و صدور کارنامه های مربوطه.

- ایجاد قواعد تنزل موقعیت اعضای هیات علمی که فعالیت پژوهشی در سطح استاندارد واحد ندارند.

- تهیه قوانین کنترل پایان نامه ها و سمینارها ی دانشجویی به منظور حصول دستاوردهای علمی استاندارد و رفع مشکلات جامعه.

امور دانشجویی

روشهای تشویقی:

 • ارتقای دانش و بینش علمی کارشناسان امور دانشجویی.

- برگزاری اردوها و تورهای علمی مورد نیاز دانشجویان.

روشهای زیر ساختی:

 • فراهم کردن زمینه لازم برای شرکت دانشجویان در المپیادهای علمی – مسابقات منطقه ای؛ ملی و بین المللی.

- راه اندازی باشگاه استاندارد ورزشی.

- تامین مجتمع ورزشی مورد نیاز دانشجویان.

- تشکیل تیم های ورزشی قدرتمند.

- نظارت مستمر و بهبود کیفیت غذای دانشجویی.

- طراحی سیستم نظر سنجی سیستماتیک از دانشجویان و ایجاد زمینه بهره گیری از آن در تصمیم گیریهای مدیریتی.

امور فرهنگی

روشهای تشویقی:

 • تشکیل جلسات تفسیر موضوعی قرآن و نهج البلاغه.

- معرفی و تشویق منظم منتخبین فرهنگی (اساتید، کارکنان، دانشجویان)

- ارائه تسهیلات مناسب و حمایت از نشریات دانشجویی.

- روشهای زیر ساختی

- ارتقای وضعیت فرهنگی اساتید

- ارتقای وضعیت فرهنگی دانشجویان

- ارتقای وضعیت فرهنگی کارکنان

- افزایش کیفیت و تنوع کانونهای فرهنگی دانشجویی

- برنامه ریزی در جهت افزایش کیفی برنامه های فرهنگی اجرا شده در دانشکده ها.

- برنامه ریزی برای افزایش تعداد مخاطبین در برنامه های مختلف فرهنگی.

- ایجاد بانک اطلاعات فرهنگی اساتید.

- ایجاد بانک اطلاعات فرهنگی کارکنان.

- ایجاد بانک اطلاعات فرهنگی دانشجویان.

- در نظر گرفتن مسائل فرهنگی در ارتقای علمی اساتید.

- در نظر گرفتن مسائل فرهنگی در ارائه پستهای سازمانی و مدیریتی به کارکنان و اعضای هیات علمی.

- ارتقای کیفی ویژه نامه های فرهنگی.

روشهای بازدارنده:

- ایجاد قواعد کنترل بر عملکرد نشریات، انجمن ها و تشکل های دانشجویی

- ارزیابی سیستماتیک برنامه های فرهنگی و فوق برنامه دانشجویی.

توسعه فضا

 • تجمیع فضاهای متفرقه واحد در قالب پردیس دانشگاهی

- بازنگری در نحوه تخصیص فضا به امور کاربردی

- ارتقای سطح نگهداری فضا و امکانات فنی

- طراحی نظام بازرسی ادواری فضا وسیستم های حرارتی و برودتی پروژه های عمرانی.

- توجه به معماری ساختمان های اداری – آموزشی و توسعه فضای سبز

توسعه اداری و مالی

 • طراحی نظام اتوماسیون یکپارچه امور اداری – مالی واحد

- طراحی نظام کنترل هزینه و قیمت تمام شده فعالیتهای آموزشی به تفکیک رشته های تحصیلی، گروه آموزشی، دانشکده.

- بهبود فرایندهای اطلاع رسانی مالی به اعضای هیات علمی

- بهبود فرایندهای اجرایی اداری و مالی واحد جهت ارتقای کارائی و بهره وری

- برنامه ریزی توسعه منابع انسانی (جذب، نگهداری، ارتقاء).

- اصلاح فرایند بودجه ریزی واحد. (تدوین – اجرا- کنترل)

- چابک کردن سازمان در خصوص طی تشریفات قانونی.

- سازماندهی و گسترش خدمات حمل و نقل واحد.

ب – بعد کمی

اکنون برنامه های اجرایی واحد در بعد کمی و ملموس آن برای بخشهای وظیفه ای تاپایان برنامه پنجم (سال ۱۳۹۳) تشریح می گردد. لازم به ذکراست که این اهداف با توجه به استراتژی های تدوین شده واحد و نیز نیل به حداقل ۲۵۰۰ امتیاز جهت تبدیل شدن به واحد دانشگاهی جامع مستقل و پوشش ضعفهای و پرهیز از تهدیدها در پایان سال برنامه تهیه گردیده است.

امور آموزشی

 • افزایش معدل نرخ جذب دانشجویان بر اساس:

کارشناسی ۵%، کارشناسی ارشد ۱۰%، دکتری ۴%

 • جذب اعضای هیات علمی با درجه استادیار به بالا به منظور دستیابی به نسبت استاندارد اساتید تمام وقت به دانشجویان شاغل به تحصیل () در سطح واحد.

- توسعه نسبت اعضای هیات علمی تمام وقت به مجموع اساتید به استاندارد ۸۰%.

- کاهش نسبت اساتید مدعو به مجموع اساتید به نسبت ۵%.

- اصلاح هرم هیات علمی از طریق سیاست های تشویقی؛ بازدارنده جذب به منظور بالا بردن نسبت اساتید با درجه علمی دانشیار به بالا در سطح واحد.

- توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری به منظور دستیابی به ۱۰ رشته کارشناسی ارشد جدیدو ۳ رشته دکتری جدید.

- توسعه دانشکده های واحد به حداقل ۱۰ دانشکده.

- راه اندازی رشته های جدید با تاکید بر میان رشته ها به میزان ۲ رشته کارشناسی

امور پژوهشی

- افزایش شمار مجلات به چاپ رسیده واحد، دارای رتبه علمی مصوب به میزان ۱۵ نشریه ادواری.

- نمایه شدن کلیه نشریات در پایگاه استنادی جهان اسلام.

- نمایه شدن حداقل ۲ نشریه فعال در سطح ISI .

- افزایش شمار مقالات ISI در سطح واحد به نرخ سالیانه ۸%.

- افزایش شمار مقالات با درجه علمی پژوهشی و علمی ترویجی در سطح واحد با نرخ سالیانه ۱۵%.

- افزایش شمار مقالات کنفرانسی در سطح واحد با نرخ سالیانه ۲۰%.

- راه اندازی حداقل ۵ مرکز تحقیقاتی.

- فعال شدن حداقل ۵ واحد فناوری در مرکز رشد دانشگاه.

- افزایش بودجه جذب شده طرح های تحقیقاتی درون دانشگاهی با معدل نرخ ۱۲% در سال.

- عقد قراردادهای برون دانشگاهی با متوسط حداقل ۵ قرارداد در سال.

- برگزاری حداقل یک همایش منطقه ای – ملی – بین المللی در طول سال.

- برگزاری کنفرانس های ترویجی به میزان حداقل ۱۵ مورد در هر دانشکده در سال.

- ایجاد زمینه فرصت مطالعاتی به میزان هر سال ۵ نفر تاپایان برنامه.

- توسعه فضای کتابخانه ای واحد به میزان ۲۰۰% تا پایان برنامه.

- توسعه فضای اجتماعات واحد برای پذیرش حداقل ۳۰۰۰ نفر در دانشکده های مختلف تا پایان برنامه.

- افزایش شمار کتاب ها و منابع کتابخانه ای به میزان ۱۰ کتاب برای هر دانشجو.

امور دانشجویی

- افزایش شمار انجمن های علمی به میزان ۵ مورد.

- افزایش شمار نشریات دانشجویی به میزان ۱۰ مورد.

- برگزاری همایش های فرهنگی – دانشجویی به میزان ۲۰ مورد در هرسال برای هردانشکده.

- توسعه فضای خدمات بوفه، انتشارات، مراکز اطلاع رسانی، غذاخوری، نماز خانه به سطح استانداردهای ملی.

امور فرهنگی

- افزایش تعداد نشست های فرهنگی.

- افزایش تعداد نشست های کارگاههای آموزشی و سخنرانی های فرهنگی.

- افزایش تعداد نمایشگاههای فرهنگی.

- افزایش تعداد کلاسهای فوق برنامه.

- افزایش تعداد نشریات دانشجویی.

- افزایش تعداد کانونهای فرهنگی در دانشگاه.

- افزایش تعداد همایش های فرهنگی درون واحد و ملی و منطقه ای.

- افزایش تعداد مسابقات فرهنگی بین اساتید، کارکنان، دانشجویان واحد.

- افزایش تعداد اردوهای سیاحتی زیارتی.

- راه اندازی حداقل یک فصلنامه فرهنگی با درجه علمی پژوهشی در واحد.

توسعه فضا

- توسعه فضای آموزشی و پژوهشی به نسبت ۱۰ متر به ازای هر دانشجو.

- توسعه فضای اداری به نسبت ۵ متر به ازای هر کارمند.

- توسعه فضای نمازخانه های دانشگاه.

- توسعه فضای ورزشی واحد جهت دانشجویان و کارمندان متناسب با استاندارها.

- توسعه فضای سبز واحد جهت دانشجویان و کارمندان متناسب با استاندارها.

توسعه اداری و مالی

- تعریف منابع جدید درآمدی به منظور تامین حداقل ۸% هزینه های واحد از منابع غیر از شهریه.

- کسب حداقل ۲۵۰۰ امتیاز جهت تبدیل واحد به جامع مستقل.

- تهیه امکانات لازم جهت افزایش توانمندی های علمی و عملی کارکنان و نیز امکان ادامه تحصیل پرسنل فاقد تحصیلات دانشگاهی.

- برقراری سیستم نظام پیشنهادات جهت دریافت پیشنهادات مفید در جهت ادارۀ بهتر امور و مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها

- تعریف واحد تحقیق و توسعه در قسمت طرح و برنامه و بودجه دانشگاه جهت بررسی مسائل و مشکلات بودجه ای و برنامه ای واحد و اصلاح امور با توجه به تجربیات دانشگاههای موفق.

- برگزاری برنامه های رفاهی و ایجاد تنوع در محیط کاری پرسنل.

- پیاده سازی نظام جامع تکریم ارباب رجوع و مشتری مداری

در پایان لازم به ذکر است که رسیدن به این اهداف، استراتژی ها و برنامه ها میسر نخواهد بود مگر با همکاری و همدلی همه مسؤلین، اساتید، کارکنان و دانشجویان. که امیدواریم در پایان برنامه شاهد تحقق صد درصدی آن باشیم.