تاریخچه واحد

‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب سومین واحد دانشگاهی از واحدهای دانشگاه تابعه دانشگاه آزاد اسلامی است. این واحد دانشگاهی از لحاظ تعداد دانشجو در حال حاضر با بیش از ۴۱ هزار نفر دانشجو دومین دانشگاه بزرگ کشور و از نظر رشته های فنی و مهندسی با حدود ۱۰۰۸۵ هزار نفر دانشجو در دانشکده فنی و مهندسی بزرگترین دانشگاه کشور و خاورمیانه به شمار می رود. این دانشگاه در زمره پنج دانشگاه برتر واحدهای آزاد می باشد و قدمتی ۳۶ ساله دارد. براساس نظام رتبه بندی سیماگو در سال ۲۰۱۴ که بر اساس اطلاعات علمی پایگاه اسکوپوس (متعلق به ساینس دایرکت) انجام می شود، واحد تهران جنوب از لحاظ رتبه بندی در رتبه دوم واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی پس از واحد علوم و تحقیقات قرار دارد.

براساس نظام بین المللی رتبه بندی وبومتریکس اسپانیا در سال ۲۰۱۷ وب سایت واحد تهران جنوب دارای جایگاه دوم در بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

این واحد دانشگاهی هم اکنون دارای ۲۹۷ رشته مصوب که شامل: ۷۲ رشته مصوب دکتری و ۱۵۹ رشته مصوب کارشناسی ارشد، ۴۹ رشته مصوب کارشناسی و ۱۷ رشته مصوب کارشناسی ناپیوسته می باشد.

در حال حاضر دکتر وحید چگینی عهده دار ریاست واحد هستند که دانشجویان گرامی می توانند نظرات، پیشنهادات، انتقادات، خواسته ها و شکایات خود در زمینه مسائل مربوط به دانشگاه را به آدرس پست الکترونیکی v_chegini@azad.ac.ir با ایشان د رمیان بگذارند.

تاریخچه:

این واحد دانشگاهی، در تاریخ ۱۰ تیرماه سال ۱۳۶۴ خورشیدی با محوریت رشته های فنی و مهندسی در شهر تهران تأسیس گردید و با حدود ۷۰۰ دانشجو در رشته ها و گرایش های مختلف، فعّالیّت اصلی خود را آغاز کرد. شروع کار این دانشگاه در مقطع تحصیلی کاردانی بوده که عمدتاً رشته های فنّی را در بر می گرفته و تعداد از معدودی رشته های کارشناسی به تدریج با تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها و به کارگیری نیروهای متخصّص ایجاد شده است. بعدها، بیشتر گرایش های مقاطع کارشناسی و سپس کارشناسی ارشد، نیز شکل گرفت. دانشکده فنّی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب از نظر وسعت و تعداد دانشجو بزرگ ترین دانشکده فنّی در سطح کشور در بین دانشگاه‌های ازاد می باشد. بعد از سال ۱۳۶۴ تعداد رشته های دانشگاه هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی گسترش یافتند.

دانشجویان این دانشگاه در ۲ مجتمع فنی و مهندسی و  علوم انسانی ولیعصر و دانشکده های مهندسی صنایع، هنر و معماری و تربیت بدنی و علوم ورزشی تحصیل می نمایند. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در حال حاضر دارای ۶ معاونت: «آموزشی»، «پژوهشی و فناوری»، «دانشجویی و فرهنگی»، «اداری ومالی»، «فنّی و عمران» و «برنامه ریزی و امور اقتصادی» و تعدادی دفتر و مدیریّت مستقل است که با توجه به وظایف و مأموریت های محوّله نسبت به انجام امور آموزشی، اداری و تحقیقاتی مجموعه دانشگاه اقدام می نمایند.

این واحد دانشگاهی از ابتدای تأسیس خود در سال ۱۳۶۴، تعداد ۱۷۲۰۲۰ فارغ التّحصیل داشته که از این تعداد، ۳۹۴ نفر دکترا، ۲۶۵۷۳ نفر کارشناسی ارشد، ۹۲۵۸۰ کارشناسی، ۴۰۷۷۷ کارشناسی ناپیوسته، ۸۴۸۷ کاردانی پیوسته و ۳۲۰۹ کاردانی ناپیوسته فارغ التحصیل شده اند.