ریاست واحد

دکتر بهروز دانشیان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

Email: b_daneshian@azad.ac.ir

زمان ملاقات حضوری: روزهای یکشنبه

ساعت: ۱۶:۰۰-۷:۰۰

تلفن: ۱۱۲-۸۸۸۳۳۱۱۱

1_145_boss2.jpg