ریاست واحد

‌                                               دکتر وحید چگینی

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

پست الکترونیکی: riasat@azad.ac.ir

صفحه شخصی: http://newfaculty.azad.ac.ir/v-chegini/fa

پورتال ارتباط با ریاست دانشگاه

تلفن: ۱۱۲-۸۸۸۳۳۱۱۱