دسترسی به تهران جنوب


دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب را در یک نقشه بزرگتر ببینید

 

آدرس: تهران - خیابان کریمخان زند - خیابان ایرانشهر شمالی - نبش خیابان آذرشهر- منطقه پستی ۱۱- پلاک ۲۲۳- ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

تلفن: ۳۰-۸۸۸۳۰۸۲۶-۲۱-۹۸+

۹۸-۲۱-۸۳۸۴۳۳۴۳+

نمابر: ۸۸۸۳۰۸۳۱-۲۱-۹۸+

کدپستی: ۱۵۸۴۷۴۳۳۱۱

پست الکترونیکی: webmaster@azad.ac.ir , Info@azad.ac.ir