QR-Code

 

کاربران محترم ، کلیه اطلاعات ارتباط و تماس با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از طریق این کد قابل دستیابی و ذخیره در سیستمهای هوشمند می باشد.

برای این منظور کافی است  بر روی دستگاه تلفن همراه و یا تبلت و ... شما  نرم افزار QR READER  نصب شده باشد . با اجرای برنامه و اسکن کد بالا کلیه اطلاعات تماس به دستگاه هوشمند شما منتقل خواهد شد.
اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات