اخبار

جلسه مشترک رئیس واحد تهران جنوب با مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران
در راستای ارتباط صنعت و دانشگاه برگزار شد:

جلسه مشترک رئیس واحد تهران جنوب با مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گالری

به گزارش روابط عمومی، جلسه ارتباط میان صنعت و دانشگاه با حضور دکتر خواجوی رئیس واحد تهران جنوب، مهندس محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران و دیگر مسئولین برگزار شد.

ادامه مطلب