نهاد مقام معظم رهبری

بیانیه دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری واحد تهران جنوب

بار دیگر دست جنایت پیشه استکبار جهانی و در راس آنها امریکای جهان خوار از آستین مزدوران صهیونیستی بیرون آمد و شخصیت پاکترین مخلوق آفرینش یعنی حضرت ختمی مرتبت محمدبن عبدالله (ص) را نشانه رفت . غافل از اینکه خورشید وجود پیامبراعظم(ص) آنچنان پر فروغ و نورانی است که هیچ حادثه ی غبار آلودی نمی تواند مانع تابش این خورشید عالم تاب باشد ، آن شخصیتی که تمامی عالم و آدم مدیون هدایت آن ابر مرد تاریخ بشریت و خاندان(ع) پاکش می باشند

ادامه مطلب