آموزشی

دکتر اسفندیار، رئیس واحد تهران جنوب:دانشگاه آزاد اسلامی با رشد کیفی خود، پله های رشد و ترقی را طی می کند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دکتر محمودرضا اسفندیار، رئیس این واحد در جلسه معارفه رئیس جدید دانشکده علوم انسانی این واحد گفت: امروزه دانشگاه آزاد اسلامی با رشد کیفی خود پله های رشد و ترقی را پرشتاب تر از گذشته طی می کند.

ادامه مطلب

آموزش دو میلیون و 500 هزار دانشجو، همگام با اهداف سند چشم انداز 20 ساله

ایسکانیوز: دکتر جاسبی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد همگام با اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه های پنج ساله پیشروی با آموزش 2500000 دانشجوی دیگر بخش اعظمی از نیروهای انسانی متخصص کشور را تربیت کند.

ادامه مطلب