فرهنگی

صدور مجوز نشریه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

بر اساس مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نشریه افق با صاحب امتیازی با صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و مدیر مسوولی آقای حسین صالحی دانشجوی رشته علوم سیاسی واحد، مجوز نشر دریافت نمود.

ادامه مطلب

برگزاری نشست تخصصی آشنایی با مهارتهای زندگی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نشست تخصصی آشنایی با مهارتهای زندگی در آن دانشکده برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری نشست دانشجویی بررسی تحول در مدیریت اسلامی در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت کانون قرآن و عترت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نشست دانشجویی با عنوان « بررسی تحول در مدیریت اسلامی » با سخنرانی آقای دکتر علیرضایی در مرکز میرداماد دانشکده مدیریت و حسابداری واحد برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری بخش شفاهی هفدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت کانون قرآن و عترت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بخش شفاهی هفدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت،دوازدهمین جشنواره سراسری اساتید و دومین دوره مسابقات کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 25 و 26 آبان ماه در این واحد برگزار گردید

ادامه مطلب

برگزاری نشست تخصصی با عنوان آسیب شناسی هویت دینی در عصر حاضر در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نشست تخصصی با عنوان "آسیب شناسی هویت دینی در عصر حاضر" در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار گردید.

ادامه مطلب