رویدادهای فرهنگی واحد - آرشیو

برگزاری مراسم ولادت امام حسن عسگری ع در دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مراسم ولادت امام حسن عسگری (ع) در آن دانشکده برگزار شد. در این مراسم که با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده برگزار گردید حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا اکبری در باره شخصیت و شیوه زندگانی آن امام بزرگوار سخنرانی نمود.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم ولادت امام حسن عسگری ع در دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مراسم ولادت امام حسن عسگری (ع) در آن دانشکده برگزار شد. در این مراسم که با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده برگزار گردید حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا اکبری در باره شخصیت و شیوه زندگانی آن امام بزرگوار سخنرانی نمود.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم ولادت امام حسن عسگری ع در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مراسم ولادت امام حسن عسگری (ع) در آن دانشکده برگزار شد. در این مراسم که با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده برگزار گردید از حاضرین پذیرایی به عمل آمد.

ادامه مطلب

نشریه دانشجویی مهندسی تئاتر مجوز انتشار دریافت کرد

بر اساس مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نشریه دانشجویی "مهندسی تئاتر " به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی خانم ناهید اکرمی دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر این واحد در دانشکده فنی مجوز نشر دریافت نمود.

ادامه مطلب

برگزاری نشست مدیران فرهنگی و مسوولان دفاتر فرهنگ اسلامی دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

نشست مدیران فرهنگی و مسوولان دفاتر فرهنگ اسلامی دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در بهمن ماه برگزار گردید. در این نشست آقای دکتر صافحیان مدیر دفتر مطالعات و پژوهش های فرهنگی بر ارتباط و تعامل دانشکده ها با نهادهای فرهنگی خارج از دانشگاه، اجرای برنامه مهر تا مهر در ماه های آینده، و بررسی برنامه های شورای فرهنگی دانشکده ها تأکید نمود.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم ولادت امام حسن عسگری ع در دانشکده حقوق ، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مراسم ولادت امام حسن عسگری (ع) در آن دانشکده برگزار شد. در این مراسم که با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده برگزار گردید از حاضرین پذیرایی به عمل آمد.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم ولادت امام حسن عسگری (ع) در دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مراسم ولادت امام حسن عسگری (ع) در آن دانشکده برگزار شد. در این مراسم که با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده برگزار گردید حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا یگانه در باره شخصیت و شیوه زندگانی آن امام بزرگوار سخنرانی نمود.

ادامه مطلب

تهیه و نصب لمینت های سخنان بزرگان علم و دین در دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب لمینت هایی از سخنان بزرگان علم و دین جهت آشنایی دانشجویان با مفاهیم فرهنگی تهیه و در طبقات مختلف دانشکده نصب گردید.

ادامه مطلب

برگزاری جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در بهمن ماه

جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در بهمن ماه برگزار شد. در این جلسه بازدید ادواری از وضعیت نمازخانه های دانشکده ها ، توصیه به استفاده از دانشجویان و یا کارکنان خوش صوت برای گفتن اذان و مکبّری، بررسی، تعمیر و یا تعویض سیستم صوتی نمازخانه دانشکده ها، و برگزاری جشنواره تجلیل از فعالان نماز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

ادامه مطلب