رویدادهای فرهنگی واحد - آرشیو

برگزاری مراسم به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت سالروز ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختران طی مراسم جشنی، از اساتید ، کارکنان و دانشجویان آن دانشکده پذیرایی به عمل آمد.

ادامه مطلب

تهیه کلیپ فعالیت های فرهنگی – هنری دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت کانون فیلم و تئاتر دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کلیپ فعالیت های فرهنگی – هنری آن دانشکده تهیه و میان دانشجویان جدیدالورود توزیع گردید.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت سالروز ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختران طی مراسم جشنی، از اساتید ، کارکنان و دانشجویان آن دانشکده پذیرایی به عمل آمد.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت سالروز ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختران طی مراسم جشنی، از اساتید ، کارکنان و دانشجویان آن دانشکده پذیرایی به عمل آمد.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) در دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت سالروز ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختران طی مراسم جشنی، از اساتید ، کارکنان و دانشجویان آن دانشکده پذیرایی به عمل آمد.

ادامه مطلب

برگزاری مسابقه به مناسبت روز بزرگداشت مولانا در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت روزبزرگداشت مولانا مسابقه ای از اشعار مولانا برگزار و به یک نفر از برگزیدگان جوایزی اهدا شد.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت سالروز ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختران مراسم سخنرانی در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده حقوق ، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت سالروز ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختران مراسم سخنرانی در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت سالروز ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختران مراسم جشنی برگزار گردید. در این مراسم به دختران شرکت کننده در نماز جماعت شاخه گل و کارت تبریک اهدا شد. در انتهای مراسم نیز پذیرایی بعمل آمد.

ادامه مطلب