رویدادهای فرهنگی واحد - آرشیو

نشریه دانشجویی کیمیا مجوز انتشار دریافت کرد.

بر اساس مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نشریه دانشجویی کیمیا به صاحب امتیازی انجمن علمی شیمی و مدیر مسئولی آقای اشکان کرمعلی دانشجوی رشته شیمی کاربردی این واحد در دانشکده فنی مجوز نشر دریافت نمود.

ادامه مطلب

نشریه دانشجویی جاده مجوز انتشار دریافت کرد.

بر اساس مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نشریه دانشجویی جاده به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای حامد رحمانی دانشجوی رشته حسابداری این واحد در دانشکده مدیریت و حسابداری مجوز نشر دریافت نمود.

ادامه مطلب

کانون جرعه نور دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزار نمود: سلسله جلسات تفسیر قرآن

به همت کانون جرعه نور ( کانون نماز ) دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب سلسله جلسات تفسیر قرآن طی 4 جلسه به صورت پرسش و پاسخ و رفع شبهات قرآنی در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم ولادت حضرت امام محمد تقی (ع) در دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت ولادت حضرت امام محمد تقی (ع) مراسم جشنی در محل نماز خانه آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم ولادت حضرت امام محمد تقی (ع) و حضرت امام علی (ع) در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت ولادت حضرت امام محمد تقی (ع) و حضرت امام علی (ع) مراسم جشنی در محل نمازخانه آن دانشکده بر پا شد.

ادامه مطلب