رویدادهای فرهنگی واحد - آرشیو

برگزاری نشست تخصصی تبیین فریضه امر به معروف و نهی از منکر از منظر قرآن و حدیث ، در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده حقوق ، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نشست تخصصی با عنوان تبیین فریضه امر به معروف و نهی از منکر از منظر قرآن و حدیث برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری دوره وبلاگ نویسی ویژه دانشجویان دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دوره وبلاگ نویسی ویژه دانشجویان آن دانشکده توسط آقای مهندس صالحی از اعضای هیأت علمی به مدت 16 ساعت برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری مسابقه کتابخوانی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مسابقه کتابخوانی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر ویژه دانشجویان آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب