رویدادهای فرهنگی واحد - آرشیو

برگزاری آخرین نشست مدیران فرهنگی و مسوولان دفاتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال 1390

آخرین نشست مدیران فرهنگی و مسوولان دفاتر فرهنگ اسلامی دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال 1390 برگزار گردید. در این نشست مدیران فرهنگی به ارتقای کیفی و کمی برنامه ها در سال جدید، اجرای برنامه های متنوع و بدیع و استفاده بهینه از امکانات (سمعی و بصری) دفاتر فرهنگ اسلامی و دانشکده ها تأکید نمودند.

ادامه مطلب

برگزاری نشست تخصصی با عنوان زن و توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی ره در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نشست تخصصی با عنوان "زن و توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی (ره)" در آن دانشکده برگزار گردید.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی پیشگیری از تنیدگی شغلی در محیط کار در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی کارگاه آموزشی پیشگیری از تنیدگی شغلی در محیط کار در آن دانشکده برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه روش های برقراری ارتباط موفق ویژه کارکنان انتظامات برادران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت مدیریت مطالعات و پژوهشهای فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و با همکاری اداره انتظامات و معاونت آموزشی واحد سومین کارگاه روش های برقراری ارتباط موفق و نحوه برخورد با هنجارشکنان اخلاقی دانشگاه ویژه کارکنان انتظامات (برادران) برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه روش های برقراری ارتباط موفق ویژه کارکنان انتظامات برادران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت مدیریت مطالعات و پژوهشهای فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و با همکاری اداره انتظامات و معاونت آموزشی واحد سومین کارگاه روش های برقراری ارتباط موفق و نحوه برخورد با هنجارشکنان اخلاقی دانشگاه ویژه کارکنان انتظامات (برادران) برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری جلسه مشاوره مذهبی – عقیدتی دانشجویان در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه مشاوره مذهبی – عقیدتی ویژه دانشجویان توسط خانم حکاری از اساتید دانشگاه انجام گردید.

ادامه مطلب

برگزاری جلسه نقد و بررسی کتاب مدیریت اقتصادی به روش کیوساکی در دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه نقد و بررسی کتاب " مدیریت اقتصادی به روش کیوساکی " اثر رابرت کیوساکی و شارون لشته برگزار گردید. در این جلسه آقای مهمانپذیر از اساتید دانشکده به نقد و بررسی کتاب مذکور پرداخت.

ادامه مطلب

برگزاری جلسه سخنرانی با عنوان تحلیل رفتار متقابل افراد و تأثیر آن در زندگی در دانشکده علوم پایه

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه سخنرانی با عنوان "تحلیل رفتار متقابل افراد و تأثیر آن در زندگی " در آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری مسابقه مقاله نویسی با عنوان تفسیر سوره نباء و ارتباط آن با مسائل مادی از منظر علوم پایه در دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مسابقه مقاله نویسی با عنوان "تفسیر سوره نباء و ارتباط آن با مسائل مادی از منظر علوم پایه" ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی آن دانشکده برگزار گردید.

ادامه مطلب

درخشش کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در مرحله منطقه ای بخش کتبی مسابقات سراسری قرآن و عترت ویژه کارکنان

خانم شیرین تاجیک از پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب موفق به کسب رتبه دوم مرحله منطقه ای بخش کتبی دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت ویژه کارکنان گردید. گفتنی است وی در رشته آشنایی با زندگانی پیامبر اسلام (ص) موفق به کسب این مقام در منطقه 8 دانشگاه گردید.

ادامه مطلب