رویدادهای فرهنگی واحد - آرشیو

برگزاری مراسم ولادت حضرت زینب (س) در دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار مراسم جشنی در محل نماز خانه آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزار می کند: همایش قرآنی کار و تلاش از منظر اسلام

کانون قرآن و عترت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب همایش قرآنی کار و تلاش از منظر اسلام را در سطح واحد ویژه اساتید، دانشجویان و کارکنان برگزار می کند.

ادامه مطلب

تهیه و توزیع ویژه نامه « نوازنده لطف » به مناسبت روز بزرگداشت سعدی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر مطالعات و پژوهش های فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ویژه نامه ای تحت عنوان « نوازنده لطف » به مناسبت روز بزرگداشت سعدی تهیه و در این واحد توزیع گردید.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم ولادت حضرت زینب (س) در دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار مراسم جشنی در محل نماز خانه آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم ولادت حضرت زینب (س) در دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار مراسم جشنی در محل نماز خانه آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

تهیه و توزیع ویژه نامه «در طلب سیمرغ» به مناسبت بزرگداشت عطار نیشابوری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر مطالعات و پژوهش های فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ویژه نامه ای تحت عنوان «در طلب سیمرغ» به مناسبت بزرگداشت عطار نیشابوری تهیه و در این واحد توزیع گردید.

ادامه مطلب

برگزاری جلسه پرسش پاسخ در خصوص امر به معروف و نهی از منکر در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مراسم سخنرانی و پرسش و پاسخ در خصوص امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد علمی و پژوهشی در سالن آمفی تئاتر آن واحد دانشگاهی برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم ولادت حضرت زینب (س) در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار مراسم جشنی در محل نماز خانه آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب