رویدادهای فرهنگی واحد - آرشیو

شرکت دانشجویان زائر عمره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در همایش "راز عروج"

دانشجویان برادر زائر عمره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به منظور آشنایی با جزئیات این سفر پرفیض در همایش یک روزه "راز عروج" که به همت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلایم در سالن شهید باکری مجتمع ولیعصر واحد تهران مرکزی برگزار شده بود، شرکت نمودند.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم ولادت امام محمد باقر (ع) در دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت ولادت امام محمد باقر (ع) مراسم جشنی در محل نماز خانه آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم ولادت امام محمد باقر (ع) در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت ولادت امام محمد باقر (ع) مراسم جشنی در محل نماز خانه آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم ولادت امام محمد باقر (ع) در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت ولادت محمد امام باقر (ع) مراسم جشنی در محل نماز خانه آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم ولادت امام موسی کاظم (ع) در دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت ولادت امام موسی کاظم (ع) مراسم جشنی در محل نماز خانه آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

نشریه دانشجویی «پنجره» مجوز انتشار دریافت کرد

بر اساس مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نشریه دانشجویی «پنجره» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی خانم سعیده خجسته پور دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی این واحد در دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی مجوز نشر دریافت نمود.

ادامه مطلب