خبر اصلی صفحه اخبار - آرشیو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با دو مجموعه بزرگ در مسیر رسیدن به متوسط سرانه فضاهای ورزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در راستای رسالت کلان خود به منظور تربیت همه جانبه نیروهای متخصص، همواره به زیر ساخت های مورد نظر توجه خاص مبذول داشته و دارد. یکی از زیر ساخت هایی که امکان اثر گذاری بر تربیت دانشجویان را فراهم می سازد احداث و تاسیس فضاهای ورزشی متناسب با نیاز دانشگاه است.

ادامه مطلب