خبر اصلی صفحه اخبار - آرشیو

رئیس واحد تهران جنوب در مراسم سالگرد افتتاح دانشکده مهندسی صنایع: توسعه کمّی و کیفی دانشگاه آزاد اسلامی الگویی برای بسیاری از سازمانهاست.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دکتر محمود رضا اسفندیار، رئیس واحد تهران جنوب در مراسم اولین سالگرد افتتاح دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب گفت: توسعه کمّی و کیفی دانشگاه آزاد اسلامی الگویی برای بسیاری از سازمانهاست.

ادامه مطلب

دانشگاه آزاد اسلامی یک ظرفیت فراملی است

خبرگزاری ایسکانیوز: مدیر کل تحقیقات و برنامه ریزی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی ظرفیتهای خود را نشان داده، گفت: امروز دانشگاه آزاد اسلامی نه تنها یک ظرفیت ملی بلکه فرا ملی است.

ادامه مطلب