آموزشی - آرشیو

تاریخ شروع ثبت نام نیمسال اول ۹۳-۹۲

به اطلاع کلیه دانشجویان و استادان محترم واحد می رساند بر اساس تقویم آموزشی نیمسال اول 93-92 ، تاریخ شروع ثبت نام روز دوشنبه مورخ 04/06/92 و تاریخ شروع کلاسها روز شنبه مورخ 16/06/92 خواهد بود .

ادامه مطلب