آموزشی - آرشیو

با ارائه ترم تابستان، واحد تهران جنوب میزبان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی است

دکتر محسن دادگر، معاون آموزشی این واحد گفت: با ارائه ترم تابستانی، میزبان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خواهیم بود. وی با اعلام این خبر افزود: شروع کلاس های دوره سال تحصیلی 91-90 این واحد دانشگاهی از تاریخ 24/4/91 لغایت2/6/91 می باشد. معاون آموزشی واحد در ادامه در خصوص ثبت نام وانتخاب واحد دوره ترم تابستان 91-90 گفت: ثبت نام و انتخاب و احد در تاریخ 21/4/91 می باشد وی همچنین در ادامه اظهار داشت: امتحانات پایان این دوره نیز از تاریخ 4/6/91 لغایت 11/6/ 91 شهریور ماه سال جاری خواهد بود.

ادامه مطلب