آموزشی - آرشیو

مهندس جاوید مدیر کل آموزش واحد تهران جنوب:امروزه بیشتر امور آموزشی دانشجویان این واحد به صورت اینترنتی انجام می شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، مهندس ناصر جاوید، مدیر کل آموزش این واحد گفت: با بازنگری در روندها، امروزه بیشتر امور آموزشی دانشجویان به صورت اینترنتی صورت می گیرد.

ادامه مطلب

واحد تهران جنوب در ترم تابستانی میزبان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی است

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، دکتر دادگر معاون آموزشی تهران جنوب اعلام کرد : شروع کلاس های دوره تابستانی سال تحصیلی 90-89 این واحد دانشگاهی از تاریخ 25/4/90 لغایت 3/6/90 می باشد .

ادامه مطلب