آموزشی - آرشیو

جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان رشته شیمی دانشکده علوم پایه تهران جنوب برگزار شد

معاون آموزشی واحد تهران جنوب در دانشکده علوم پایه: در دانشکده های تخصصی چابک و فعال امکان ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی بهتر مهیا می شود. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به همت معاونت آموزشی واحد تهران جنوب مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان رشته شیمی کاربردی دانشکده علوم پایه با حضور دکتر دادگر، معاون آموزشی این واحد ، سیامک خاله اوغلی معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده، دکتر میلانی مدیر گروه رشته شیمی کاربردی و سایر مسئولان، اساتید و دانشجویان در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

اولین همایش مدیران آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزارشد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، به همت معاونت آموزشی واحد اولین همایش مدیران آموزشی واحد تهران جنوب با حضور دکتر غلامرضا هاشم زاده رئیس واحد، دکتر دادگر معاون آموزشی واحد ،مهندس عزت الله اورعی رئیس دانشکده علوم پایه، و اکبری مدیر کل آموزش و جمعی از معاونین و مدیران گروه های آموزشی در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه برگزار شد.

ادامه مطلب