آموزشی - آرشیو

تاریخ برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 89 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

گروه آزمون وسنجش : ثبت نام داوطبان آزمون کارشناسی ارشد سال 89 دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد. به گزارش خبرنگار آفرینش ، مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت 24روز سه شنبه مورخ 88/11/20 تمدید شد.

ادامه مطلب