فرهنگی - آرشیو

نقد کتاب سیستم های چند رسانه ای و پژوهش در قرآن در دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه نقد و بررسی کتاب "سیستم های چند رسانه ای و پژوهش در قرآن " تألیف حسین کی نژاد توسط محمد تقی فاتحی خواجه و با حضور دانشجویان رشته کامپیوتر در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

نقد کتاب سیستم های چند رسانه ای و پژوهش در قرآن در دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه نقد و بررسی کتاب "سیستم های چند رسانه ای و پژوهش در قرآن " تألیف حسین کی نژاد توسط محمد تقی فاتحی خواجه و با حضور دانشجویان رشته کامپیوتر در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

نقد کتاب سیستم های چند رسانه ای و پژوهش در قرآن در دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه نقد و بررسی کتاب "سیستم های چند رسانه ای و پژوهش در قرآن " تألیف حسین کی نژاد توسط محمد تقی فاتحی خواجه و با حضور دانشجویان رشته کامپیوتر در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

نقد کتاب سیستم های چند رسانه ای و پژوهش در قرآن در دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه نقد و بررسی کتاب "سیستم های چند رسانه ای و پژوهش در قرآن " تألیف حسین کی نژاد توسط محمد تقی فاتحی خواجه و با حضور دانشجویان رشته کامپیوتر در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری نشست مدیران فرهنگی و مسوولان دفاتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

نشست مدیران فرهنگی و مسوولان دفاتر فرهنگ اسلامی دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در دانشکده فنی واحد برگزار گردید. در این نشست مدیران فرهنگی معاونت به تشویق و ترغیب اساتید قرآن کریم جهت ارسال مقاله به نشریه بشارت و اختصاص امتیازات پژوهشی به آنها ، تکمیل بانک اطلاعات اساتید جهت برگزاری مراسم مختلف در دانشکده ها، و اجرای به موقع مراسم و مصوبات شورای فرهنگی واحد تأکید نمودند .

ادامه مطلب

کانون فیلم و تئاتر دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزار می کند: نخستین جشنواره تک گویی مکث

کانون فیلم و تئاتر دفتر فرهنگی اسلامی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نخستین جشنواره مونولوگ ( تک گویی) را با عنوان "مکث" برگزار می نماید.

ادامه مطلب

برگزاری سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم با محوریت نماز در دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت کانون نماز (جرعه نور ) دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم با محوریت نماز در محل نماز خانه آن دانشکده برگزار گردید.

ادامه مطلب