فرهنگی - آرشیو

به قلم معاون فرهنگی واحد تهران جنوب؛کتاب مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک منتشر شد

کتاب «مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک(فنون و روشها)» نوشته دکتر اردشیر سنایی معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی احد تهران جنوب توسط انتشارات کلک سیمین چاپ و در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرصه شد.

ادامه مطلب

برگزاری همایش امامت و ولایت در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب همایش امامت و ولایت با عنوان هجوم بیداد در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

دردانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی برگزار شد نشست تخصصی تبیین فریضه امر به معروف و نهی از منکر از منظر قرآن

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به همت دانشکده حقوق ، علوم سیاسی و اقتصادی این واحد نشست تخصصی با عنوان تبیین فریضه امر به معروف و نهی از منکر از منظر قرآن و حدیث برگزار گردید.

ادامه مطلب

شهرداری منطقه 14 با مشارکت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزار می کند: اولین آزمون اخلاق شهروندی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ،شهرداری منطقه 14 با مشارکت معاونت فرهنگی این واحد اولین آزمون اخلاق شهروندی را در دانشکده فنی این واحد برگزار می نماید.

ادامه مطلب