فرهنگی - آرشیو

در دانشکده حقوق،علوم سیاسی و اقتصادی واحد تهران جنوب برگزار شد؛

جلسه نقد و بررسی کتاب«اصول روابط بین الملل»نوشته دکتر اردشیر سنایی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، جلسه نقد و بررسی کتاب«اصول روابط بین الملل» نوشته دکتر اردشیر سنایی در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی این واحد برگزار شد.

ادامه مطلب