فرهنگی - آرشیو

دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی تهران جنوب برگزار می کند؛برگزاری مسابقه مقاله نویسی و کتابخوانی با موضوع عفاف و حجاب

مسابقه مقاله نویسی دانشجویی و کتابخوانی با موضوع عفاف و حجاب در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزار می شود.

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود در دانشکده های ادبیات فارسی و زبانهای خارجی و مدیریت و حسابداری واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی و دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب