فرهنگی - آرشیو

برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود در دانشکده حقوق ،علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده حقوق ،علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود به تفکیک گروه های آموزشی آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

انتشار اولین شماره فصلنامه کانون قرآن و عترت و ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تحت عنوان بشارت

به همت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب اولین شماره از فصلنامه کانون قرآن و عترت ستاد اقامه نماز واحد تحت عنوان بشارت منتشر شد.

ادامه مطلب

تهیه و توزیع ویژه نامه مولانا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به کوشش مدیریت مطالعات و پژوهش های فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت هشتم مهرماه ، روز بزرگداشت مولوی ، ویژه نامه ای تهیه و در سطح دانشکده های واحد توزیع گردید.

ادامه مطلب