فرهنگی - آرشیو

مشارکت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم مصلای بزرگ تهران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، وبه همت کانون قرآن و عترت معاونت فرهنگی این واحد تعداد ده اثر پژوهشی ، تحقیقی و تألیفی در هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در غرفه پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی شرکت داده شد.

ادامه مطلب

برگزاری دوره آموزشی نماز و احکام آن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دوره آموزشی ویژه کارکنان واحد تحت عنوان دوره نماز و احکام آن در بین کارکنان این واحد دانشگاهی در دو کلاس مجزا برای خواهران و برادران برگزار شد.

ادامه مطلب

معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزار نمود: مسابقه خاطره نویسی با عنوان «اولین نماز من» ویژه فرزندان اساتید و کارکنان

به همت ستاد اقامه نماز معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مسابقه خاطره نویسی با عنوان «اولین نماز من » ویژه فرزندان اساتید و کارکنان واحد برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری دوره آموزشی نماز و احکام آن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دوره آموزشی ویژه کارکنان واحد تحت عنوان دوره نماز و احکام آن در بین کارکنان این واحد دانشگاهی در دو کلاس مجزا برای خواهران و برادران برگزار شد.

ادامه مطلب

معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزار می کند:مسابقه «خورشید عدالت» به مناسبت ماه مبارک رمضان

به همت کانون قرآن و عترت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مسابقه «خورشید عدالت» از ویژه نامه ای که به همین نام بین همکاران واحد توزیع شده است. برگزار می گردد. بر این اساس متن کامل ویژه نامه جهت اطلاع علاقمندان بر روی سایت معاونت فرهنگی واحد قرار گرفته است.

ادامه مطلب

معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزار نمود: مسابقه خاطره نویسی با عنوان «اولین نماز من» ویژه فرزندان اساتید و کارکنان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ،وبه همت ستاد اقامه نماز این واحد مسابقه خاطره نویسی با عنوان «اولین نماز من » ویژه فرزندان اساتید و کارکنان واحد برگزار گردید.

ادامه مطلب