فرهنگی - آرشیو

اهداء نخستین دائره المعارف چند رسانه ای قرآن کریم به ائمه جماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت ستاد اقامه نماز معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران و بمنظور پشتیبانی علمی و فرهنگی ائمه جماعات واحد دوره کامل (8 جلدی) کتاب سفینه البحار اثر مرحوم حاج شیخ عباس قمی و نرم افزارنور الانوار 2 در اختیار ائمه جماعات واحد قرار گرفت.

ادامه مطلب

اهداء نخستین دائره المعارف چند رسانه ای قرآن کریم به ائمه جماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت ستاد اقامه نماز معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران و بمنظور پشتیبانی علمی و فرهنگی ائمه جماعات واحد دوره کامل (8 جلدی) کتاب سفینه البحار اثر مرحوم حاج شیخ عباس قمی و نرم افزارنور الانوار 2 در اختیار ائمه جماعات واحد قرار گرفت.

ادامه مطلب

توسط دانشکده تربیت معلم واحد تهران جنوب سلسله مباحث خانواده متعادل و ارتباط موفق برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده تربیت معلم این واحد، سلسله مباحث خانواده متعادل و ارتباط موفق با حضور خانم امینیان، مشاور مرکز مشاوره درسالن آمفی تاتراین دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

در واحد تهران جنوب برگزار شد؛جلسه هم اندیشی استادان با موضوع "آسیب شناسی فرهنگ دانشجویی و ارائه راهکارهای مناسب"

به همت دفتر مطالعات و پژوهش های فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، جلسه هم اندیشی مدیران گروه های آموزشی با موضوع "آسیب شناسی فرهنگ دانشجویی و ارائه راهکارهای مناسب "در دانشکده ی تربیت معلم با حضور مسئولین دانشکده، مدیر مطالعات و پژوهش های فرهنگی، مدیران گروه های آموزشی آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

دانشکده علوم انسانی واحد تهران جنوب برگزار کرد؛.برگزاری اردوی زیارتی – سیاحتی مشهد مقدس ویژه دانشجویان دختر

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشجویان دختر آن دانشکده به اردوی زیارتی – سیاحتی مشهد مقدس اعزام شدند

ادامه مطلب