فرهنگی - آرشیو

برگزاری نشست تخصصی آگاه سازی دانشجویان با مسائل شرعی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نشست تخصصی آگاه سازی دانشجویان با مسائل شرعی در آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری نشست تخصصی با موضوع شناسایی عوامل تنش زای روابط همسران

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نشست تخصصی با موضوع شناسایی عوامل تنش زای رابطه همسران و ارائه راهکار به منظور پیشگیری از آنها در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

راهیابی دو نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به مرحله کشوری مسابقات سراسری قرآن و عترت

در شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت در بخش شفاهی مرحله منطقه ای دو نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به نامهای آقای سید میلاد تاج زاده دانشجوی رشته مهندسی عمران در رشته قرائت تحقیق و آقای محمد هادی اسلامی دانشجوی رشته مهندسی صنایع در رشته حفظ 20 جزء موفق به کسب رتبه اول و راهیابی به مرحله کشوری (نهایی) شدند.

ادامه مطلب

برگزاری نهمین جلسه شورای آموزشی گروه قرآن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت کانون قرآن و عترت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نهمین جلسه شورای آموزشی گروه قرآن کریم در این واحد دانشگاهی برگزار گردید. در این جلسه معاون فرهنگی و مدیر گروه قرآن واحد مطالبی را مطرح و سپس به سوالات مطرح شده مدرسین پاسخ داد. گفتنی است بیش از 30 نفر از اساتید در گروه قرآن در دانشکده های واحد تهران جنوب تدریس می نمایند.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی « شیوه های نوین تدریس علوم قرآنی» ویژه مدرسین درس آشنایی با قرآن کریم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت کانون قرآن و عترت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کارگاه آموزشی ویژه مدرسین درس آشنایی با قرآن کریم با موضوع شیوه های نوین تدریس علوم قرآنی در این واحد دانشگاهی برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در اسفند ماه

جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در اسفند ماه برگزار شد. در این جلسه نتایج نیازسنجی و آسیب شناسی اقامه نماز در واحد بررسی و مقرر گردید اعضای ستاد اقامه نماز واحد در خصوص نتایج نیازسنجی و طراحی برنامه های مناسب جهت ارتقاء وضعیت اقامه نماز جماعت در واحد اعلام نظر نمایند.

ادامه مطلب

برگزاری دوره خوشنویسی در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرات جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دوره خوشنویسی آموزش خط تحریری و آموزش خط درشت خط درشت در آن دانشکده برگزار می گردد .

ادامه مطلب

برگزاری اردوی دانشجویان دختر دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در مشهد مقدس

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب اردوی دانشجویان دختر آن دانشکده با حضور بیش از 40 نفر از دانشجویان در مشهد مقدس برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری جلسه نقد و بررسی کتاب در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه نقد و بررسی کتاب «تالار پذیرایی پایتخت» اثر محمد علی گودینی با حضور جمعی از دانشجویان آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری جلسه نقد و بررسی کتاب در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه نقد و بررسی کتاب «مهارتهای مشاوره در زندگی روزمره » اثر دیوید گلدارد و کاترین گلدارد و ترجمه مجید یوسفی لویه و آذر متین با حضور جمعی از دانشجویان آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب