فرهنگی - آرشیو

برگزاری سمینار با موضوع کاپیتولاسیون در دانشکده مدیریت و حسابداری تهران جنوب

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری سمیناری با موضوع کاپیتولاسیون و با سخنرانی محمد عبد خدایی برگزار شد.

ادامه مطلب