آرشیو اخبار

دکتر مریم خادمی، سرپرست دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی واحد تهران جنوب شد

دکتر مریم خادمی، سرپرست دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی واحد تهران جنوب شد گالری

به گزارش روابط عمومی واحد؛ با ابلاغ دکتر رامین خواجوی رئیس واحد تهران جنوب، دکتر مریم خادمی عضو هیئت علمی، به عنوان سرپرست دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی، معاونت پژوهش و فناوری واحد تهران جنوب منصوب شد.

ادامه مطلب