آرشیو اخبار

بازدید دکتر خواجوی رئیس واحد تهران جنوب از محل برگزاری امتحانات پایان‌ترم مجتمع ها و دانشکده های واحد

بازدید دکتر خواجوی رئیس واحد تهران جنوب از محل برگزاری امتحانات پایان‌ترم مجتمع ها و دانشکده های واحد گالری

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به‌صورت سرزده از محل برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان از مجتمع های فنی و مهندسی، ولیعصر (عج) و دانشکده هنر و معماری بازدید کرد.

ادامه مطلب