آرشیو اخبار

برگزاری جلسه سخنرانی با عنوان کارآفرینی در رشته ادبیات فارسی در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب اقدام به برگزاری جلسه سخنرانی با عنوان "کارآفرینی در رشته ادبیات فارسی" در آن دانشکده نموده است.

ادامه مطلب