آرشیو اخبار

برگزاری جلسه مشاوره مذهبی – عقیدتی دانشجویان در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه مشاوره مذهبی – عقیدتی ویژه دانشجویان توسط خانم حکاری از اساتید دانشگاه انجام گردید.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم به مناسبت ولادت امام محمد باقر ع در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت سالروز ولادت امام محمد باقر (ع) مراسم جشنی درمحل نمازخانه آن دانشکده برگزار و از اساتید، کارکنان و دانشجویان آن دانشکده پذیرایی به عمل آمد.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم به مناسبت ولادت امام محمد باقر ع در دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت سالروز ولادت امام محمد باقر (ع) مراسم جشنی درمحل نمازخانه آن دانشکده برگزار و از اساتید، کارکنان و دانشجویان آن دانشکده پذیرایی به عمل آمد.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم شهادت امام هادی ع در دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مراسم عزاداری و مرثیه سرایی یه مناسبت ایام شهادت امام هادی (ع) در نمازخانه آن دانشکده برگزار گردید. در این مراسم که با حضور اساتید ، دانشجویان و کارکنان دانشکده برگزار گردید آقای حصنی از مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارات (ع) به ذکر مصیبت پرداخت در ادامه نیز از حاضرین پذیرایی به عمل آمد.

ادامه مطلب

برگزاری نشست دانشجویی با موضوع دین و هویت انسانی از منظر قرآن کریم در دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت کانون قرآن و عترت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نشست دانشجویی با موضوع" دین و هویت انسانی از منظر قرآن کریم " در دانشکده صنایع برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری جلسه مشاوره مذهبی – عقیدتی دانشجویان در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه مشاوره مذهبی – عقیدتی ویژه دانشجویان توسط خانم حکاری از اساتید دانشگاه انجام گردید.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم به مناسبت ولادت امام محمد باقر ع در دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت سالروز ولادت امام محمد باقر (ع) مراسم جشنی درمحل نمازخانه آن دانشکده برگزار و از اساتید، کارکنان و دانشجویان آن دانشکده پذیرایی به عمل آمد.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم به مناسبت ولادت امام محمد باقر ع در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت سالروز ولادت امام محمد باقر (ع) مراسم جشنی درمحل نمازخانه آن دانشکده برگزار و از اساتید، کارکنان و دانشجویان آن دانشکده پذیرایی به عمل آمد.

ادامه مطلب

برگزاری جشنواره غذاهای سنتی در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جشنواره غذاهای سنتی در آن دانشکده برگزار گردید.

ادامه مطلب