آرشیو اخبار

فراخوان هشتمین شب شعر دانشجویی

انجمن علمی گروه ادبیات فارسی مفتخر است، برای هشتمین دوره میزبان استادان و دانشجویان شاعر باشد. به این منظور از استادان و دانشجویان شاعردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دعوت می شود تا با ارسال آثار ارزشمند خویش در زمینه پایداری و دفاع مقدس بر غنای این رویداد فرهنگی بیافزایند.

ادامه مطلب