آرشیو اخبار

بازدید علمی- پژوهشی دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات - اسفند ماه سال 1391

با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که توسط اداره آموزش­های حرفه­ای و کارآموزی دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات حوزه‌ معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، در راستای بخشنامه­ بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه صورت پذیرفت، در اسفند ماه سال 1391 برای دانشجویان رشته شیمی کاربردی دانشکده علوم پایه از تصفیه خانه شماره 2 آب تهران مربوط به شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران به همراه استاد راهنمای دانشجویان برگزار شد.

ادامه مطلب