آرشیو اخبار

برگزاری جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در دی ماه

جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در دی ماه برگزار شد. در این جلسه که علاوه بر اعضای اصلی جلسه معاونین و روسای دانشکده های واحد نیز حضور داشتند برنامه ریزی لازم جهت عدم تداخل کلاس های آموزشی با وقت نماز ظهر و عصر در شش ماهه دوم سال، خودداری از برگزاری کلاس های جبرانی ، جلسه دفاعیه پایان نامه و جلسات مختلف کاری در وقت نماز، نظارت بر نظافت، تجهیز نمازخانه دانشکده های واحد، برگزاری جشن تکلیف ویژه فرزندان مکلف اساتید و کارکنان واحد ، برگزاری نشست ویژه کارکنان واحد با موضوع " تأثیر نماز بر تربیت دینی فرزندان" و برگزاری دوره آموزشی ویژه کارکنان واحد با عنوان "فلسفه نماز و احکام آن" مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم جشن به مناسبت آغاز ولایت عهدی امام زمان عج در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مراسم جشنی به مناسبت آغاز ولایت عهدی امام زمان (عج) در محل نماز خانه آن دانشکده برگزار گردید. در این مراسم که با حضور جمع کثیری از مسوولین ، اساتید ، دانشجویان و کارکنان برگزار شد یکی از دانشجویان در ثنای حضرت ولی عصر (عج) به مداحی پرداخت. ضمناً در این مراسم از حاضرین پذیرایی به عمل آمد.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم جشن به مناسبت آغاز ولایت عهدی امام زمان عج در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مراسم جشنی به مناسبت آغاز ولایت عهدی امام زمان (عج) در محل نماز خانه آن دانشکده برگزار گردید. در این مراسم که با حضور جمع کثیری از مسوولین ، اساتید ، دانشجویان و کارکنان برگزار شد آقای حیدری از مداحان اهل بیت (ع) در ثنای حضرت ولی عصر (عج) به مداحی پرداخت. ضمناً در این مراسم از حاضرین پذیرایی به عمل آمد.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم جشن به مناسبت آغاز ولایت عهدی امام زمان عج در دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مراسم جشنی به مناسبت آغاز ولایت عهدی امام زمان (عج) در محل نماز خانه آن دانشکده برگزار گردید. در این مراسم که با حضور جمع کثیری از مسوولین ، اساتید ، دانشجویان و کارکنان برگزار شد یکی از دانشجویان در ثنای حضرت ولی عصر (عج) به مداحی پرداخت. ضمناً در این مراسم از حاضرین پذیرایی به عمل آمد.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم جشن به مناسبت آغاز ولایت عهدی امام زمان عج در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مراسم جشنی به مناسبت آغاز ولایت عهدی امام زمان (عج) در محل نماز خانه آن دانشکده برگزار گردید. در این مراسم که با حضور جمع کثیری از مسوولین ، اساتید ، دانشجویان و کارکنان برگزار شد یکی از دانشجویان در ثنای حضرت ولی عصر (عج) به مداحی پرداخت. ضمناً در این مراسم از حاضرین پذیرایی به عمل آمد.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم جشن به مناسبت آغاز ولایت عهدی امام زمان عج در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مراسم جشنی به مناسبت آغاز ولایت عهدی امام زمان (عج) در محل نماز خانه ساختمان ایرانشهر این واحد دانشگاهی برگزار گردید. در این مراسم که با حضور مسئول محترم دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در واحد، معاونین فرهنگی ، عمرانی ، اداری و مالی و پژوهشی و فن آوری، مدیران ستادی و جمعی از کارکنان ساختمان ستادی واحد برگزار گردید؛ آقای آوخ از مداحان اهل بیت (ع) در ثنای حضرت مهدی (عج) به مداحی پرداخت. ضمناً در این مراسم از حاضرین پذیرایی به عمل آمد.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم جشن به مناسبت آغاز ولایت عهدی امام زمان عج در دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مراسم جشنی به مناسبت آغاز ولایت عهدی امام زمان (عج) در محل نماز خانه آن دانشکده برگزار گردید. در این مراسم که با حضور جمع کثیری از مسوولین ، اساتید ، دانشجویان و کارکنان برگزار شد یکی از دانشجویان در ثنای حضرت ولی عصر (عج) به مداحی پرداخت. ضمناً در این مراسم از حاضرین پذیرایی به عمل آمد.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم شهادت امام حسن عسگری ع در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مراسم شهادت امام حسن عسگری (ع) در آن دانشکده برگزار شد. در این مراسم که با حضور جمعی از اساتید، کارکنان و دانشجویان برگزار گردید آقای میرزایی از مداحان اهل بیت (ع) به نوحه سرایی پرداخت.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم جشن به مناسبت آغاز ولایت عهدی امام زمان عج در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مراسم جشنی به مناسبت آغاز ولایت عهدی امام زمان (عج) در محل نماز خانه آن دانشکده برگزار گردید. در این مراسم که با حضور جمع کثیری از مسوولین ، اساتید ، دانشجویان و کارکنان برگزار شد آقای میرزایی از مداحان اهل بیت (ع) در ثنای حضرت ولی عصر (عج) به مداحی پرداخت. ضمناً در این مراسم از حاضرین پذیرایی به عمل آمد.

ادامه مطلب

تأسیس کانون خط و گرافیک دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

با مجوز شورای فرهنگی واحد ، کانون خط و گرافیک دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تأسیس شد. این کانون با هدف ترویج هنر خوشنویسی و گرافیک و نیز استعدادیابی در زمینه خط وگرافیک تشکیل شده است.گفتنی است کانون خط و گرافیک دانشکده فنی با دبیری آقای فرهاد جوپاری دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر این واحد کار خود را آغاز نموده است.

ادامه مطلب