آرشیو اخبار

برگزاری کارگاه روش های برقراری ارتباط موفق ویژه کارکنان انتظامات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت مدیریت مطالعات و پژوهشهای فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و با همکاری اداره انتظامات و معاونت پژوهشی واحد کارگاه روش های برقراری ارتباط موفق ویژه کارکنان انتظامات (خواهران ) برگزار شد.

ادامه مطلب