آرشیو اخبار

برگزاری کارگاه ثبت مالکیت های فکری در دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت کانون نخبگان فرهنگی و علمی و با همکاری دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کارگاه ثبت مالکیت های فکری با محوریت ثبت ایده ها ، طرح ها ، ابتکارات ، ابداعات ، اختراعات ، ملاحظات قانونی و حقوقی مترتب بر آن ها و نحوه استفاده از حقوق و تسهیلات ناشی از آن در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری جلسه سخنرانی با موضوع دخالت بیگانگان در ایران در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه سخنرانی با موضوع " دخالت بیگانگان در ایران" در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم عید سعید قربان در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت عید سعید قربان مراسم جشنی در آن دانشکده برگزار و از کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده پذیرایی بعمل آمد.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم عید سعید قربان در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت عید سعید قربان مراسم جشنی در آن دانشکده برگزار و از کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده پذیرایی بعمل آمد.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم عید سعید قربان در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت عید سعید قربان مراسم جشنی در آن دانشکده برگزار و ضمن توزیع بسته های فرهنگی از کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده پذیرایی بعمل آمد.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم عید سعید قربان در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت عید سعید قربان مراسم جشنی در آن دانشکده برگزار و از کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده پذیرایی بعمل آمد.

ادامه مطلب