آرشیو اخبار

جشن به مناسبت عید سعید فطر در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت عید سعید فطر از اساتید ، کارکنان و دانشجویان آن دانشکده پذیرایی به عمل آمد.

ادامه مطلب

جشن به مناسبت عید سعید فطر در دانشکده حقوق ، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت عید سعید فطر از اساتید ، کارکنان و دانشجویان آن دانشکده پذیرایی به عمل آمد.

ادامه مطلب

جشن به مناسبت عید سعید فطر در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت عید سعید فطر از اساتید ، کارکنان و دانشجویان آن دانشکده پذیرایی به عمل آمد.

ادامه مطلب

توزیع دعای قنوت نماز عید فطر توسط معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دعای قنوت نماز عید فطر به همراه بروشور دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترین مجتمع آموزشی جهان همزمان با عید فطر در میان نمازگزاران این روز توزیع گردید.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم تجلیل و تقدیر از کارمندان دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت روز کارمند مراسم تقدیر و تجلیل از کارمندان آن دانشکده برگزار گردید.

ادامه مطلب

راهیابی دانشجوی منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور

آقای میلاد تاج زاده دانشجوی رشته عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب موفق به راهیابی به بیست و ششمین دوره جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور گردید. گفتنی است آقای میلاد تاج زاده در بیست و پنجمین دوره جشنواره ملی قرآن موفق نیز به کسب رتبه چهارم در رشته قرائت تحقیق شده بود.

ادامه مطلب

برگزاری محفل انس با قرآن کریم در کارگاه ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت کانون قرآن و عترت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب محفل انس با قرآن کریم در کارگاه ضیافت اندیشه اساتید در دانشکده مدیریت و حسابداری این واحد دانشگاهی برگزار گردید.

ادامه مطلب