آرشیو اخبار

انتشار مقاله ISI دو عضو هیات علمی دکتر توحیدی ، دکترچراغی و سعید رمضانی دانش آموخته واحد تهران جنوب

به گزارش روابط عمومی روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، مقاله مشترک دو عضو هیات علمی و یک دانش آموخته این واحد در نشریه علمی با درجه ISIمنتشر شد.

ادامه مطلب

دکتر محمودرضا اسفندیار به عنوان معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

گزارش آنا،دکتر مهدوی در این مراسم که امروز شنبه با حضور مدیران حوزه معونت دانشجویی برگزار شد، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات دکتر خسرو ظفرنوایی، دکتر محمودرضا اسفندیار را به عنوان معاون جدید دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی معرفی کرد.

ادامه مطلب

تهیه و توزیع ویژه نامه « نوازنده لطف » به مناسبت روز بزرگداشت سعدی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر مطالعات و پژوهش های فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ویژه نامه ای تحت عنوان « نوازنده لطف » به مناسبت روز بزرگداشت سعدی تهیه و در این واحد توزیع گردید.

ادامه مطلب
در دانشکده حقوق،علوم سیاسی و اقتصادی واحد تهران جنوب برگزار شد؛

جلسه نقد و بررسی کتاب«اصول روابط بین الملل»نوشته دکتر اردشیر سنایی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، جلسه نقد و بررسی کتاب«اصول روابط بین الملل» نوشته دکتر اردشیر سنایی در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی این واحد برگزار شد.

ادامه مطلب

مقاله دکتر علی فرخی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در مجله ISI منتشر شد.

ادامه مطلب