آرشیو اخبار

در مسابقات فوتسال واحد تهران جنوب تیم منتخب تربیت بدنی قهرمان شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، و به همت معاونت دانشجویی و همکاری دانشکده تربیت بدنی، مسابقات فوتسال دانشجویی با شرکت 12 تیم دانشجویی و یک تیم از کارکنان در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزار شد.

ادامه مطلب

ثبت نام در دومین مسابقه ملی فناوری نانو توسط واحد تهران جنوب آغاز شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، و طبق اعلام معاونت پژوهشی واحد، دانشجویان می توانند در دومین مسابقه ملی فناوری نانو پس از عضویت در سایت نانو و مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب واقع در خیابان سپهبد قرنی نسبت به ثبت نام در مسابقه اقدام نمایند.

ادامه مطلب

نشست تخصصی با عنوان آرامش و نشاط در زندگی در دانشکده علوم پایه واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نشست تخصصی با عنوان " آرامش و نشاط در زندگی و ارائه راهکارهایی جهت تقویت بافت های مثبت فکری دانشجویان" در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری آخرین نشست مدیران فرهنگی و مسوولان دفاتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال 1390

آخرین نشست مدیران فرهنگی و مسوولان دفاتر فرهنگ اسلامی دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال 1390 برگزار گردید. در این نشست مدیران فرهنگی به ارتقای کیفی و کمی برنامه ها در سال جدید، اجرای برنامه های متنوع و بدیع و استفاده بهینه از امکانات (سمعی و بصری) دفاتر فرهنگ اسلامی و دانشکده ها تأکید نمودند.

ادامه مطلب

برگزاری نشست تخصصی با عنوان زن و توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی ره در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نشست تخصصی با عنوان "زن و توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی (ره)" در آن دانشکده برگزار گردید.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی پیشگیری از تنیدگی شغلی در محیط کار در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی کارگاه آموزشی پیشگیری از تنیدگی شغلی در محیط کار در آن دانشکده برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه روش های برقراری ارتباط موفق ویژه کارکنان انتظامات برادران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت مدیریت مطالعات و پژوهشهای فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و با همکاری اداره انتظامات و معاونت آموزشی واحد سومین کارگاه روش های برقراری ارتباط موفق و نحوه برخورد با هنجارشکنان اخلاقی دانشگاه ویژه کارکنان انتظامات (برادران) برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه روش های برقراری ارتباط موفق ویژه کارکنان انتظامات برادران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت مدیریت مطالعات و پژوهشهای فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و با همکاری اداره انتظامات و معاونت آموزشی واحد سومین کارگاه روش های برقراری ارتباط موفق و نحوه برخورد با هنجارشکنان اخلاقی دانشگاه ویژه کارکنان انتظامات (برادران) برگزار شد.

ادامه مطلب