آرشیو اخبار

برگزاری مراسم ولادت امام موسی کاظم (ع) در دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت ولادت امام موسی کاظم (ع) مراسم جشنی در محل نماز خانه آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

نشریه دانشجویی «پنجره» مجوز انتشار دریافت کرد

بر اساس مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نشریه دانشجویی «پنجره» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی خانم سعیده خجسته پور دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی این واحد در دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی مجوز نشر دریافت نمود.

ادامه مطلب

بازدیدهای علمی دانشجوئی در آذر ماه 89 در واحد تهران جنوب

به اهتمام دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، در آذر ماه سال جاری تعداد 475 نفر از دانشجویان گروههای آموزشی و انجمن های علمی، مهندسی معدن- مدیریت فرهنگی هنری – مهندسی صنایع و اقتصاد،طی 12 مرحله بازدید به همران اساتید راهنمای خود از معدن توف فرحزاد – صحن علنی مجلس شورای اسلامی – سد سیاه بیشه – شرکت شیشه میرال – شرکت سه نان – معدن آهک سیمان تهران – مسیرهای فشم – پلور – شاهرود سمنان و ... بازدید تخصصی انجام دادند.

ادامه مطلب

نشریه دانشجویی «پنجره» مجوز انتشار دریافت کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب وبر اساس مصوبه شورای فرهنگی این واحد نشریه دانشجویی «پنجره» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی خانم سعیده خجسته پور دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی این واحد در دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی مجوز نشر دریافت نمود.

ادامه مطلب

مراسم ولادت امام محمد باقر (ع) در دانشکدهای واحد تهران جنوب برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب وبه همت دفاتر فرهنگی دانشکده‏‏‏های ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، روانشناسی وعلوم تربیتی ودانشکده حقوق، علوم سیاسی، به مناسبت ولادت امام محمد باقر (ع) مراسم جشنی در محل نماز خانه آن دانشکدها برگزار گردید.

ادامه مطلب

انجمن علمی زبان انگلیسی واحد تهران جنوب برگزار کرد همـــایش یک روزه مــــشق مـــــقاله نویســـــی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به همت انجمن علمی زبان انگلیسی این واحد، همایش یک روزه مشق مقاله نویسی در سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی این واحد برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری جلسه بررسی و نقد شبکه های ماهواره ای فارسی زبان در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه نقد و بررسی شبکه های ماهواره ای فارسی زبان در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار گردید.

ادامه مطلب