آرشیو اخبار

بازدیدهای دانشجویی در واحد تهران جنوب

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، به اهتمام دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهشی این واحد، بالغ بر 500 نفر از دانشجویان انجمن های عملی و گروه های آموزشی مختلف در مقاطع تحصیلی مختلف از مراکز مربوطه بازدید کردند.

ادامه مطلب

فیلم مستند فراموشخانه در دانشکده فنی واحد تهران جنوب به نمایش گذاشته شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی و مهندسی این واحد ، فیلم مستند فراموشخانه در سالن آمفی تئاتر این دانشکده به نمایش درآمد.

ادامه مطلب

معاونت فرهنگی واحد تهران جنوب برگزار کرد:کارگاه آموزشی روزنامه نگاری ویژه دانشجویان فعال در نشریات دانشجویی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، به همت معاونت فرهنگی این واحد، کارگاه آموزشی روزنامه نگاری ویژه دانشجویان فعال در نشریات دانشجویان این واحد در سالن آمفی تئاتر دانشکده تربیت معلم برگزار شد.

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 89 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

گروه آزمون وسنجش : ثبت نام داوطبان آزمون کارشناسی ارشد سال 89 دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد. به گزارش خبرنگار آفرینش ، مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت 24روز سه شنبه مورخ 88/11/20 تمدید شد.

ادامه مطلب

انتشار شماره 21 فصلنامه علمی- پژوهشی- روان شناسان ایرانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، به همت حوزه معاونت پژوهشی این واحد ، بیست و یکمین شماره فصلنامه علمی –پژوهشی روان شناسان ایرانی به سر دبیری و مدیر مسئولی دکتر پریرخ دادستان منتشر شد.

ادامه مطلب