آرشیو اخبار

طرح های پژوهشی، معرف عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

ایسکانیوز: رییس منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی در واحد بندرعباس گفت: طرح های پژوهشی یک واحد معرف عملکرد واحدها و مراکز دانشگاهیست و از این پس به عنوان یک شاخص مهم در عملکرد واحد ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب
تست

خبر مهندس درویشی

خبر مهندس درویشیخبر مهندس درویشیخبر مهندس درویشیخبر مهندس درویشیخبر مهندس درویشیخبر مهندس درویشیخبر مهندس درویشی

ادامه مطلب

معاون پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی:دهه کیفی سازی، نگاه استراتژیک به موضوع بالندگی دانشگاه آزاد اسلامی است

دکتر رهنمای رودپشتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر گفت: نامگذاری دهه سوم به عنوان دهه کیفی سازی، یک نگاه استراتژیک به موضوع بالندگی دانشگاه آزاد اسلامی است.

ادامه مطلب

اعلام تغییرات جدید در آئین نامه ارتقای اعضای هیات علمی

گروه آزمون وسنجش : رییس مرکز هیات های امنا و هیات ممیزه مرکزی دانشگاه ها با اشاره به برنامه بازنگری آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی از اعطای امتیاز به طرح های محرمانه اعضای هیات علمی در این آیین نامه خبر داد و گفت: بر این اساس موضوع فعالیت های محرمانه اعضای هیات علمی در کمیسیون های خاص مطرح و مورد توجه قرار می گیرد.

ادامه مطلب

انتشار کتاب طراحی مدفن های مهندسی – بهداشتی زباله در واحد تهران جنوب

به گزارش روابط عمومی ، به همت دفتر انتشارات حوزه معاونت پژوهشی این واحد کتاب طراحی مدفن های مهندسی – بهداشتی زباله (با تاکید بر استفاده از ژئوسینیتیک ها) با گرد آوری و ترجمه محمد کیا خسروی منتشر شد.

ادامه مطلب