مسابقه مقاله نویسی فرهنگ عفاف و حجاب در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۲۹ دی ۱۳۸۹ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۶۳ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۹۹۲
به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مسابقه مقاله نویسی فرهنگ عفاف و حجاب در آن دانشکده برگزار شد .

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مسابقه مقاله نویسی فرهنگ عفاف و حجاب در آن دانشکده برگزار شد .

این مسابقه مقاله نویسی با محوریت تعیین حریم ارتباط و معرفی الگوی عفاف و حجاب در سطح گسترده، تبیین بهترین نوع پوشش در ارتباط موثر اجتماعی و تبیین نحوه مشارکت جوانان در عرصه های فرهنگی – اجتماعی برگزار و به برگزیدگان جوایزی اهدا شد.